Thân sắc này dù cố gắng làm gì đi nữa cũng đi đến sự tiêu hoại. Vậy điều thiết thực nhất là hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết bằng cách sống đúng đắn trong hiện tại. Vậy sống làm sao mà khi chết không sợ hãi, không luyến tiếc?