Em muốn, sau này những đứa con, đứa cháu của em lớn lên, điều chúng được hưởng là bầu không khí trong lành, thiên nhiên trù phú, điều mà trước đây phần nào chúng ta từng được hưởng… Đó lại chẳng phải là món quà chúng ta dành cho chúng sao anh?