Bài viết này cho những người "nghèo" trong dịp gần tết 2020 này. Chữ NGHÈO không phải nghèo tiền nghèo bạc, mà nghèo ở đây là cho những ai nghèo tin thần, tự nhốt mình trong những khuôn khổ rồi tự đau khổ ...mà vốn dĩ cuộn đời này luôn bình lặng.