Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
VẠN PHÁP SINH DIỆT

VẠN PHÁP SINH DIỆT

Đức Phật dạy rằng nguồn gốc của tất cả khổ đau là vô minh. Đây là điều quan trọng khi chúng ta kiểm xét lại những gì mà ngài thực sự định ng...

Đàm Đạo: Ý Nghiã Cuộc Đời

Đàm Đạo: Ý Nghiã Cuộc Đời

Thiền Sinh: Khi thân bịnh, ta nhận biết đưọc điều đó, rồi tìm nguyên nhân, tìm thầy giỏi để chạy chữa. Khi tâm bịnh, ta có thể xem giáo lý ...

Âm thanh của sự yên lặng

Âm thanh của sự yên lặng

T rong cuộc sống thường nhật, sự yên lặng là một thứ gì đó không được mấy ai quan tâm đến. Người ta cho rằng sự suy nghĩ, sáng tạo hay làm m...