Đây là bài pháp đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã giảng cho nhóm phật tử Tp HCM và các phật tử khác vào ngày 16/9/2008 (17/8 Mậu Tý). Nội dung Thầy trả lời thắc mắc và dạy pháp tu hành cho các phật tử, trong đó có phần giải đáp về thế giới siêu hình và nhân quả luân hồi.