Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
QUYỀN SỬ DỤNG

QUYỀN SỬ DỤNG

Chúng ta có quyền sử dụng thân tâm này, quan hệ này, tài sản này, thời gian này, địa điểm này...vv nhưng không có quyền sở hữu (kiểm soát, k...

CÁI CHẾT VÀ CÁI TÔI!

CÁI CHẾT VÀ CÁI TÔI!

Trả lời cho những vấn đề nhức nhối: CÁI CHẾT THỰC SỰ LÀ THẾ NÀO? LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI CÁI CHẾT VẬY CON NGƯỜI LÀ CÁI GÌ? BẢN NGÃ- CÁI TÔI xx...

Vài suy nghĩ về việc Tu

Vài suy nghĩ về việc Tu

Người ta thấy chúng tôi tu hành, họ hay hỏi tu là gì? để được gì hay tu để thành ai? Tu để được cái gì thì vẫn còn ham muốn, tâm tham sở hữu...