Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Thiền sư AJAHN CHAH hướng dẫn thiền căn bản...  Mặc dù dường như có nhiều cách thực hành khác nhau, song thực chất chỉ có một. Cũng giống nh...

Thiền- rất bình thường

Thiền- rất bình thường

Lúc chưa hiểu rõ, thì thiền có vẻ vô cùng khó khăn vì chúng ta chưa được huấn luyện - chưa được huấn luyện quan sát cho đúng đối tượng mà th...

BÌNH THẢN TRONG TỈNH THỨC

BÌNH THẢN TRONG TỈNH THỨC

Theo Thiền sư Munindra (1915- 2003), tỉnh thức không phải là điều gì huyền bí nhưng đó là một một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cững...

LUẬT ĐẦU TƯ!

LUẬT ĐẦU TƯ!

Thường con người được dạy cố gắng vươn lên phía trước hơn là hướng tinh tấn trở về thấy lại chính mình. Nhưng thấy lại chính mình mới là cái...

Thanh tịnh Thân, Khẩu, Ý

Thanh tịnh Thân, Khẩu, Ý

Không ai coi thường thân thể mình, nếu nó bệnh, ta vội vã chạy đi bác sĩ. Nếu nó mệt mỏi, ta vội vã cho nó nghĩ ngơi. Nhưng ta đã làm gì cho...

Tách rời cảm xúc

Tách rời cảm xúc

Tu tập nơi nhà vắng, rừng sâu, đối diện với nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, phải biết muốn ít vật chất…là 1 hoàn cảnh tu khó khăn, mà trong phố thị,...

NHẮC NHỞ CHÁNH KIẾN

NHẮC NHỞ CHÁNH KIẾN

Nhiều người ấn tượng và thực hành theo lời nhắc chánh kiến trong thiền của Ngài thiền sư Ottamasara(Chỉ để sử dụng,chỉ để kinh nghiệm,chỉ để...

Thiền là gì?

Thiền là gì?

Thiền là một danh từ. Và từ ngữ thì được sử dụng qua nhiều cách khác nhau, bởi nhiều người khác nhau. Điều này nghe qua có vẻ rất tầm thường...

Tránh Lạc Đường Trong Thực Tập Thiền.

Tránh Lạc Đường Trong Thực Tập Thiền.

Trong lúc thực tập Thiền, một thiền sinh có thể bị “lạc đường” vì nhiều lý do. Những điều quan trọng sẽ được nêu ra sau đây để cảnh giác mỗi...

Học Thiền để thay đổi cuộc đời

Học Thiền để thay đổi cuộc đời

Thiền sư Ajahn Suphan hiện là Viện trưởng tu viện Rampoeng, Chiang Mai, Thái Lan, một địa chỉ có nhiều thiền sinh người nước ngoài đến học t...

Những gì không phải là thiền?

Những gì không phải là thiền?

Trích:  CHÍNH NIỆM - THỰC TẬP THIỀN QUÁN Thiền là một danh từ. Chắc bạn cũng đã nghe nói về nó rồi, nếu không thì có lẽ bạn đã không cầm đến...