HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP | Budsas.asia - THIÊN NHÂN SƯ Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT: HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Vấn Đáp Thiền (Thiền Trong Sinh Hoạt)

Vấn Đáp Thiền (Thiền Trong Sinh Hoạt)

Trong khi tu Thiền Quán, hành giả không nhất thiết phải tu Chỉ để đạt tới tình trạng an định. Ðiều tối cần là hành giả phải có trí tuệ ba-la...