Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 465
Liên hệ quảng cáo
Môi Trường Của Chúng Ta #SVCGNV

Môi Trường Của Chúng Ta #SVCGNV

Môi trường của anh, của em, của chúng ta Nơi viết lên nhạc điệu hòa đời sống Em chẳng muốn, nơi đây-mình thân thuộc Thành bài ca, ...

CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

Chân Lý tự nhiên, chẳng phải chuyện đúng sai, mà theo M. Heidegger, là cả một biện chứng dấu-mở. Chân Lý cứ như thể luôn dấu ...

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Hòa Thượng Viên Minh  Đặc biệt Chân Lý đã sẵn có ở mỗi người, nói cách khác chính mỗi người đã là Chân Lý, nên đức Phật dạy chỉ...