Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CỨU ĐỘ VÀ GIẢI THOÁT

CỨU ĐỘ VÀ GIẢI THOÁT

Ngôi Lời Nhập Thể & Bậc Giác Ngộ  Đạo Kitô thì cứu độ. Đạo Phật thì giải thoát. Bất cứ ai trên đời đều cần cứu độ hay giải thoát. Vì a...

Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Thiền sư AJAHN CHAH hướng dẫn thiền căn bản...  Mặc dù dường như có nhiều cách thực hành khác nhau, song thực chất chỉ có một. Cũng giống nh...

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Hòa Thượng Viên Minh  Đặc biệt Chân Lý đã sẵn có ở mỗi người, nói cách khác chính mỗi người đã là Chân Lý, nên đức Phật dạy chỉ...