Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH THƯỜNG

SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH THƯỜNG

*Bài viết thuộc Top 3 những nội dung dự thi vào Deep Club.  Những ký ức sâu sắc nhất về tuổi thơ của tôi chính là những ngày ba mẹ lời qua t...

CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

Chân Lý tự nhiên, chẳng phải chuyện đúng sai, mà theo M. Heidegger, là cả một biện chứng dấu-mở. Chân Lý cứ như thể luôn dấu ...

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Hòa Thượng Viên Minh  Đặc biệt Chân Lý đã sẵn có ở mỗi người, nói cách khác chính mỗi người đã là Chân Lý, nên đức Phật dạy chỉ...