Chôl Chnăm Thmây (lễ chịu tuổi) là lễ vào năm mới của người Khmer mang ý nghĩa mừng thêm tuổi mới với hy vọng năm mới đến những may mắn mới cũng đến và bao nhiêu điều đen đủi không may của năm cũ đều qua đi.