Không ngoại lệ trong sự thăng trầm của lịch sử, cây Bồ đề đại diện cho minh chứng sự giác ngộ của đức Phật, một cây vô hại cũng đã phải chịu bao phen chết đi sống lại vì sự ganh ghét, hận thù của loài người ...