Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

Bất khả  là không thể.  Tư  là nghĩ suy.  Nghì, nghị  là  luận bàn .  Bất khả tư nghì  hay  bất khả tư nghị  là… “không thể nghĩ bàn!”.  Có ...