Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
DẠY DỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC

DẠY DỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC

Ngoại ô  Vesāli,  thuộc cộng hòa  Licchavī,  có hai vợ chồng bà-la-môn nổi tiếng thông thái, uyên bác, có tài hùng biện; mỗi người không nhữ...

LẠI TRỞ VỀ CỐ QUẬN!

LẠI TRỞ VỀ CỐ QUẬN!

Cả hai bài Thư Xả và Trở Về Mái Nhà Xưa, tôi đều chỉ nói một vấn đề, là trở lại, là “hồi đầu thị ngạn”, là an lập thực tại thân thọ tâm pháp...