Samdech Sangha Raja Jhotañano Chuon Nath (tiếng Khmer: ជួន ណាត [cuən naːt]; 11 tháng 3 năm 1883 - 25 tháng 9 năm 1969) là vị tổ phụ tối cao của phái Mahānikāya Cambodge. Trong số những thành tựu của ông là nỗ lực của ông trong việc bảo tồn ngôn ngữ Khmer trong các hình thức của từ điển Khmer. Việc bảo vệ danh tính và lịch sử Khmercủa ông dưới hình thức quốc ca, Nokor Reach và Savada Khmer cũng nằm trong số những đóng góp của ông cho đất nước này. Tro của ông được chôn tại Wat Ounalom ở Phnom Penh.