Địa điểm: Thiền Viện Viên Không - Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu