Tôi nghĩ Phật đản là ngày rằm tháng tư, dâng y là nguyên tháng bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10, nhập hạ là 15 tháng 6 tính trung bình. Bên Thái Lan thì có ngày tăng bảo là dâng y Kathina, ngày Phật bảo là ngày Phật đản, ngày pháp bảo là ngày rằm tháng 6 là lúc Phật chuyển pháp luân. Tuỳ xứ, có xứ họ chọn ngày tăng bảo là rằm tháng giêng lần đầu tiên thiết lập tăng già, có xứ thì họ lấy ngày Kathina làm ngày tăng bảo.