Chúng ta nên nhớ chúng ta có sống giữa một rừng người thì chúng ta cũng chỉ là một nấm mồ cô đơn giữa nghĩa trang bạt ngàn mà thôi.