Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Thiền sư AJAHN CHAH hướng dẫn thiền căn bản...  Mặc dù dường như có nhiều cách thực hành khác nhau, song thực chất chỉ có một. Cũng giống nh...

Thiền sư Achaan Chaa (Ajahn Chah)

Thiền sư Achaan Chaa (Ajahn Chah)

Thiền sư sanh trong một gia đình khá giả ở vùng nông thôn nước Lào gần vùng đông bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa-di hồi còn nhỏ, hai mươi tuổ...