Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Bảng chữ cái Khmer

Bảng chữ cái Khmer

BẢNG CHỮ CÁI NGUYÊN ÂM VÀ CHÂN BẢNG CHỮ CÁI PHÂN CHIA THEO NGUYÊN ÂM  GIỌNG "O" VÀ NGUYÊN ÂM  GIỌNG "Ô" NGUYÊN ÂM ĐỘC LẬ...

Wat Chông C'rôm

Wat Chông C'rôm

វត្ត មហិញគុទី សំរោងធំ - វត្ត ចុងក្រោម Wat Chông C'rôm hay còn được gọi là chùa Giồng Trôm có pháp danh: Samronthom được xây dựng năm 184...

Wat K'ro Phum Chhuk (C'nok)

Wat K'ro Phum Chhuk (C'nok)

វត្ត ក្រពុំឈូក ក្នក Wat K'nok hay còn được gọi là chùa Trà Nóc có pháp danh: Krabumjhuk /K'ro Phum Chhuk/ được xây dựng năm 1655 trê...

Wat Ph'nô On Tệt

Wat Ph'nô On Tệt

វត្ត ពោធិទេពចេត្យារាម ផ្នោអណ្តែត Wat Ph'nô On Tệt hay thường được gọi là chùa Giồng Lức có pháp danh: Bodhidebacetayarama /Phôthi Thep p...

Wat Th'mo Thầl

Wat Th'mo Thầl

វត្តសិលាទ្រ ថ្មទល់ Wat Th'mo Thầl hay còn gọi là chùa Điệp Thạch có pháp danh: Siladro /Sây là Th'rồ/ được xây dựng năm 1519 trên kh...

Wat Kom Pong Ch'rây

Wat Kom Pong Ch'rây

Wat Kom Pong Ch'rây hay còn gọi là chùa Mộng Rầy, chùa Hang có pháp danh: Komponnigrodha /kompong nik krộch/ được xây dựng năm 1637, tọa...

Wat T'rột Cợt

Wat T'rột Cợt

វត្ត ចម្បីសោភ័ណ ត្រោកកើត Wat T'rột Cợt hay còn được gọi là chùa Mõ Neo có pháp danh: Campisobhan /Champì Sô phone/ được xây dựng năm 167...

Wat T'rột Lịc

Wat T'rột Lịc

                                                                         វត្ត ចម្បាបូរី                                                     ...

Wat Khồ Khì

Wat Khồ Khì

វត្ត សីលាជលធី គគីរ Wat Khồ Khì hay còn được gọi chùa Kỳ La có pháp danh: Salajaladhi /Sây là chây lắ thì/ được xây dựng năm 1660 trên khuôn ...

Wat Kh'sách Kanđay

Wat Kh'sách Kanđay

វត្ត ជុំប្រាសាទ ខ្សាច់កណ្តាល Wat Kh'sách Kanđay hay còn gọi là chùa Giữa, có pháp danh: Jumprasada (Chum PraSat) được xây dựng năm 1872 ...

Wat Ph'nô ComPạch

Wat Ph'nô ComPạch

វត្ត គងជ័យរឹងរិទ្ធិស័ក ផ្នោកំបុត Wat Ph'nô Com Pạch hay còn được gọi là chùa Ô, có pháp danh: Ganjayrinriddhisaka, được xây dựng năm 176...

Wat C'nông Srók

Wat C'nông Srók

វត្ត បិដកត្យារាម ក្នុងស្រុក Wat K'nong Srok hay còn được gọi là chùa Qui Nông, có pháp danh: Pitakatayarama, được xây dựng năm  837 trên...

Wat Chhông Thóp

Wat Chhông Thóp

វត្ត ពោធិវង្សារាម ចុងទ័ព Wat Chhông Thóp hay còn được gọi là chùa Chông Tóp, có pháp danh: Bodhivansararam, được xây dựng năm 1681 trên khuô...

Wat Rồm Mịt

Wat Rồm Mịt

វត្ត បទុមគង្គារ រួមមិត្រ Wat Rồm Mịt hay được gọi thành chùa Sa Mút có pháp danh: Padumagangar /Bắthum Khôngkhia/, được xây dựng năm 1802 tr...

Wat Phình Là

Wat Phình Là

វត្ត ព្រះពន្លាជ័យ ពន្លា Wat Phình Là được gọi là chùa Bình La có pháp danh: Brabanlajay (Phình Là Chhây), được xây dựng vào năm 1556 trên kh...

Wat SamPua

Wat SamPua

វត្ត សម្បួរិទ្ធិស័ក សម្បួរ Wat Som Pua hay còn được gọi là chùa Sam Bua, có pháp danh: Sampuriddhisak, được xây dựng năm 1421 trong khuôn vi...

Wat  Srắs Neak

Wat Srắs Neak

វត្ត សុវណ្ណមុនីស្រះស្រង់ ស្រះនាគ Wat Srắs Neak hay còn được gọi là chùa Xá Nẹt có pháp danh: Suvannmunisarasran, được xây dựng năm 1632 trên...

Wat Thọp Th'mo

Wat Thọp Th'mo

វត្ត ពោធិវង្ស ទ័ពទ្ម Wat Thọp Th'mo hay còn gọi là chùa Lò Gạch có pháp danh: Bodhivandabthma được xây dựng năm 1894 trên khuôn viên rộn...

Wat Ô Chuuk

Wat Ô Chuuk

វត្ត បទុមប្រជុំនទី ឣូរឈូក Wat Ô Chuuk hay còn được gọi là chùa Ngãi Hòa có pháp danh: Pudumaprajumnadi được xây dựng năm 1676 trên khuôn viê...