Bà Visākhā được biết đến nhiều bởi đức tin trong sạch và mạnh mẽ nơi Tam bảo, sự rộng lượng, hào phóng và trí tuệ của bà làm an lạc với nhiều người. Lời khuyên của bà rất hữu ích và bà thường giúp hòa giải khi có tranh chấp xảy ra.