Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Một nhận định về A-lại-da Thức

Một nhận định về A-lại-da Thức

Trong Du Già Phái  (Yogacara)  -- còn gọi là Duy Thức Tông (Vijnanavàda)  -- có một khái niệm được xem là biểu tượng độc đáo nhất, đó chính ...