Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Xướng Họa: CỘI NGUỒN

Xướng Họa: CỘI NGUỒN

Xướng Nếu kiếp sống người, giả vay, tạm bợ Nghèo khổ dân, quan danh tiếng lẩy lừng Cũng tròn lăn trong sinh tử chẳng dừng Khai phóng đi nhữn...