Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
BÌNH AN VÀ TĨNH LẶNG

BÌNH AN VÀ TĨNH LẶNG

Khoảng Không Gian Tươi Mát Tôi khuyến khích người cư sĩ nên thực hành bố thí (dana), không nhấn mạnh vào những vật chất trao tặng nhau bên n...