Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
 THƠ: Đối Đáp: HỎI AI .? & SỐNG ĐẠO

THƠ: Đối Đáp: HỎI AI .? & SỐNG ĐẠO

HỎI AI .?... Im lặng là khinh thường hay khiêm nhượng  Cần dang tay mở rộng đại tình thương Nhân thế ngập đầy ảm đạm thê lương Làm Bồ tát,...