Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Kính Mừng Thọ Thầy

Kính Mừng Thọ Thầy

Bảy lăm năm cánh hạc Theo “Điều Ngự Trượng Phu” Thênh thang bờ giải thoát Trao đời đóa vô ưu Trong sát-na vĩnh cửu Mừng thọ nhật ân sư Tịnh...