Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CHÁNH NIỆM - TÀM QUÝ

CHÁNH NIỆM - TÀM QUÝ

CHÁNH NIỆM Hỏi: Thưa Thầy, nếu như mình làm việc gì sai xấu thì sự tập trung đó không được gọi là chánh niệm vì chánh niệm chỉ sử dụng cho ...

BIẾT - THẤY - TƯỞNG - CHÁNH TƯ DUY

BIẾT - THẤY - TƯỞNG - CHÁNH TƯ DUY

CÁI BIẾT Hỏi: Thưa Thầy, khi vọng tưởng nhiều chỉ cần biết thôi đúng không ạ? Nhưng làm sao để tâm biết ấy thấy ra thực tánh chân đế? - Tâm ...

Ý Nghĩa bài Thơ "MỚI TINH KHÔI"

Ý Nghĩa bài Thơ "MỚI TINH KHÔI"

Gà con đã nở rồi A, chào bé của tôi! Khu vườn này cho bé Một ngày mới tinh khôi! Đó là một bước ngoặt trong đời sống tu tập của thầy. Trước ...

Vô thường, khổ, vô ngã - Giới luật

Vô thường, khổ, vô ngã - Giới luật

Vô thường, khổ, vô ngã Hỏi:   Thưa Thầy, con đọc trong quyển sách hướng dẫn Thiền của Ngài U Sīlananda, Ngài nói rằng mục đích của thiền Vip...