Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Giá Trị Từ Sự Chịu Trả Giá

Giá Trị Từ Sự Chịu Trả Giá

Giá Trị Từ Sự Chịu Trả Giá Cùng là một tảng đá, một nửa làm thành tượng Phật, một nửa làm thành bậc thang. Bậc thang không phục hỏi tượng P...

Cảm ơn - Giá Trị Những Niềm Đau

Cảm ơn - Giá Trị Những Niềm Đau

Thiền Sư Hoàng Bá có 2 câu thơ để đời: '' Chẳng phải một phen xương lạnh buốt Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.. '' !!! Giá Trị...

Theo Dấu Như Lai

Theo Dấu Như Lai

Namo Sakya Muni Buddha Theo Dấu Như Lai  Con trở về đây... theo dấu xưa  Ôi ! bao tha thiết nói sao vừa . Lòng như mở hội ngày quê cũ  Nghe ...