Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
BẤT KỲ BẠN Ở ĐÂU, GIÁC NGỘ Ở ĐÓ

BẤT KỲ BẠN Ở ĐÂU, GIÁC NGỘ Ở ĐÓ

Trong  tu tập  của  chúng ta , điều quan trọng nhất là  nhận ra   chúng ta  có  Phật tính .  Chúng ta   biết điều  đó, về mặt  trí tuệ , như...