Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Tri kỷ. Thế nào là bạn lành?

Tri kỷ. Thế nào là bạn lành?

THẾ NÀO LÀ BẠN LÀNH Theo Đức Phật, người bạn lành hay người bạn đạo lý tưởng (kalyāṇa-mitta), là mẫu người mang đủ bảy phẩm tí...