Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
TỈNH THỨC VỀ SỰ CHẾT

TỈNH THỨC VỀ SỰ CHẾT

Giống như khi dệt vải Ta đi đến kết thúc Với những sợi chỉ mịn màng xen vào nhau Đời sống của con người cũng như vậy - ĐỨC PHẬT Thật qua...

Thấy ra nhờ biết buông xả

Thấy ra nhờ biết buông xả

Biết rõ nhờ buông xả    Tôi học được rằng, chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố khác nhau về tính chất và tác dụng, nhưng chúng lại bổ túc...