Liên hệ quảng cáo
 • Làm Thế Nào Để Phát Triển Tâm Không Dính Mắc - How To Develop A Mind That Clings To Nothing

  Làm Thế Nào Để Phát Triển Tâm Không Dính Mắc - How To Develop A Mind That Clings To Nothing

  Người ta nói rằng một trong những vị tổ sư lớn của truyền thống Thiền là tổ Huệ Năng (Hui Neng), đã giác ngộ khi ngài nghe một câu kệ trong Kinh Kim Cương(một trong những bài giảng dạy chính yếu của Đức Phật). Câu kệ đó có thể được dịch bằng nhiều lối

 • TỈNH THỨC VỀ SỰ CHẾT

  TỈNH THỨC VỀ SỰ CHẾT

  Giống như khi dệt vải Ta đi đến kết thúc Với những sợi chỉ mịn màng xen vào nhau Đời sống của con người cũng như vậy - ĐỨC PHẬT Thật quan trọng để tỉnh thức về sự chết – để quán chiếu rằng ta sẽ không sống mãi trên cuộc đời này. Nếu ta không tỉnh thức

 • Chẳng cái gì mất đi trong cái trống rỗng

  Chẳng cái gì mất đi trong cái trống rỗng

  Cái mà hiện hữu, là bất sinh và bất diệt. Từ đâu mà việc sinh sẽ tới? Chẳng cái gì sinh ra từ cái trống rỗng. Cái chết xảy ra ở đâu? Chẳng cái gì mất đi trong cái trống rỗng. Cái mà hiện hữu là vĩnh hằng. Thời gian không tạo ra phân biệt cho nó; thời

 • Thấy ra nhờ biết buông xả

  Thấy ra nhờ biết buông xả

  Biết rõ nhờ buông xả  Tôi học được rằng, chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố khác nhau về tính chất và tác dụng, nhưng chúng lại bổ túc và hầu như luôn đi đôi với nhau như hai mặt của bàn tay. Chánh niệm thuộc về định, và tỉnh giác thuộc về tuệ. Ch

 • Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp - Chẳng pháp nào không phải là Phật pháp

  Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp - Chẳng pháp nào không phải là Phật pháp

  Có lẽ không ai trong chúng ta, những Phật tử tại gia, đặc biệt là những người căn cơ, có duyên lành với Đại thừa chánh pháp, ưa chuộng con đường trí huệ giải thoát của đức Phật, lại không từng nghe qua hay đọc qua ở đâu đó, chí ít là năm ba lần trong

 • Ba câu trả lời lớn từ Giáo Lý Duyên Sinh.

  Ba câu trả lời lớn từ Giáo Lý Duyên Sinh.

  Thứ nhất: Con ngươi` từ đâu đến? Trả lời: Con người từ quá khứ đến, từ những gì chúng ta đã làm trước đây; từ những công việc vẫn chưa làm xong; từ những cái xấu và tốt trong quá khứ; từ tăm tối vô minh của chúng ta

 • Thiền Tuệ là Nghệ Thuật Sống - Sunlungu Vipassanā Meditation

  Thiền Tuệ là Nghệ Thuật Sống - Sunlungu Vipassanā Meditation

  1. Thiền sư Sunlun Sayadaw Thiền sư Sunlun Sayadaw là một người trung thực, lời nói nghiêm túc và súc tích, ngài có một sức mạnh nội tâm và rất cương quyết. Ngài đắc được đạo quả Tu-đà-huờn - hương vị Níp-bàn đầu tiên - giữa năm 1920. Tháng sau, ngài đ

 • Tiến Trình NHÂN QUẢ qua biểu đồ Thập Nhị Nhân Duyên của ngài MOGOK.

  Tiến Trình NHÂN QUẢ qua biểu đồ Thập Nhị Nhân Duyên của ngài MOGOK.

  Đức Phật Thích Ca đã từng dạy rằng mọi việc xảy ra cho chúng sinh ở đời đều do Duyên hay luật Nhân Quả chi phối. Hầu hết chúng sinh trong mọi cảnh giới đều phải trải qua nhiều kiếp trong vòng tái sinh luân hồi. Qua sự thấu triệt lời dạy của đức Phật v

 • Hình ảnh & Pháp Đàm Thiền Sư Zaw-Ti-Ka giảng tại Parami Dhamma Centre, Sydney 24.06.2018

  Hình ảnh & Pháp Đàm Thiền Sư Zaw-Ti-Ka giảng tại Parami Dhamma Centre, Sydney 24.06.2018

  Mục đích cuối cùng của Thiền Kính thưa quý vị, hôm nay Sư sẽ giảng cho quý vị cách thực hành Pháp, giúp thoát khỏi khổ đau. Muốn chấm dứt khổ đau và vô minh lầm lỗi, chúng ta không thể chỉ là cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta có thể đọc kinh, có thể cầu