Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
TỚ ĐÃ HẾT SỢ MA NHƯ THẾ NÀO?

TỚ ĐÃ HẾT SỢ MA NHƯ THẾ NÀO?

Với mình, một trong những lợi ích của việc hành thiền là đối trị được với những cảm giác sợ hãi. Mình xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về...

NGHIỆN RƯỢU, TRẦM CẢM VÀ ...THIỀN

NGHIỆN RƯỢU, TRẦM CẢM VÀ ...THIỀN

Một người bạn của tôi, thực hành thiền đã lâu rồi, trước kia hút thuốc và uống rượu rất nhiều, lần đầu tiên đến học thiền anh ấy nói: tôi kh...

TÂM SO SÁNH

TÂM SO SÁNH

Một trong các phương pháp hữu hiệu để trau luyện tư tưởng là chú ý đến tính tự phụ. Trong tâm lý học Phật giáo, “tự phụ” có một nghĩa đặc b...

TÌM CẦU HẠNH PHÚC

TÌM CẦU HẠNH PHÚC

Câu chuyện là hôm trước trong cuộc họp, con đang tập trung quan sát các đồng nghiệp phát biểu, con vô tình thấy ra một điều. Đó là sâu thẳm ...

LÀM GÌ KHI BẤT AN

LÀM GÌ KHI BẤT AN

Tâm con giờ đang bất an. Mặc dù con cố gắng niệm Phật nhưng mà không được. Trong câu niệm của con luôn xuất hiện tạp niệm, con phải làm gì đ...