Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
NGÀY HỘI CỦA SỰ TRÓI BUỘC - 14/2

NGÀY HỘI CỦA SỰ TRÓI BUỘC - 14/2

Đức Phật dạy rằng người nam và nữ trói buộc nhau bởi NGOẠI HÌNH, TIẾNG CƯỜI, LỜI NÓI, LỜI CA, NƯỚC MẮT, TRANG PHỤC, QUÀ TẶNG VÀ SỰ XÚC CHẠM,...