Trong cuộc đời này, để có một cuộc sống an bình hạnh phúc thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi thứ đến với chúng ta điều do duyên mà có và khi hết duyên thì tự mất. Nếu chúng ta cứ chấp những thứ ấy là ta của ta không nhận ra tất cả những thứ ấy là vô ngã không phải của ta và phải chịu sự biến đổi thì chắc chắn chúng ta sẽ có sự khổ đau khi gặp điều thay đổi bất toại nguyện. Đức Phật cũng dạy rằng, chúng ta cần phải quý trọng và biết ân thân thức con người này. Chúng ta cần phải nương vào nơi thân thức này để tạo nhiều điều tốt đẹp thiện lành và tránh làm điều sai trái bất thiện. Có thân người rất khó và sống tốt với tấm thân này lại còn khó hơn. Tuy nhiên, chúng ta không phải yêu thương tấm thân thức bằng cách cung phụng dục lạc cho nó. Và một điều nữa chúng ta cần phải học trong bài viết này là chúng ta cần phải thực hành Niệm chết. Niệm chết để chúng ta biết rằng, ai cũng phải chết không ai tồn tại vĩnh cửu. Khi niệm chết chúng ta sẽ biết trân quý cuộc sống và tất cả mọi thứ xung quanh ta hơn. Bây giờ xin phép mới quý vị, nghe Audio và đọc bài viết. Hãy thực hành và chia sẻ đến mọi người nếu bạn thấy đây là điều thiết thực nhé. -- Thiện Đăng.