Liên hệ quảng cáo
 • Những điều quý giá từ SỰ CHẾT - Thiền sư Silānanda, Sư Khánh Hỷ dịch

  Những điều quý giá từ SỰ CHẾT - Thiền sư Silānanda, Sư Khánh Hỷ dịch

  Hôm nay, tất cả các bạn họp trong giảng đường này để hồi hướng công đức đến những thân nhân quá vãng, nhưng trước hết chúng ta phải biết sự chết là gì. Theo nghĩa thông thường chết là chấm dứt cuộc sống. Và vì cuộc sống, bản thân nó, là giả tạm, nên

 • ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA - Những điều cần thiết khi đến chùa...

  ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA - Những điều cần thiết khi đến chùa...

  Trong Tăng Chi bộ kinh, Đức Phật ví chư tăng như ngọn lửa, biết dùng hợp lý thì sẽ mang lại vô số lợi lạc, nếu bất cẩn thì sẽ chuốc họa vào thân. Nhìn cư sĩ đến chùa, hoặc gặp ở ngoài, sư thấy thương và phải thương vì không có cư sĩ hộ độ thì chư tă

 • Chết là chắc chắn. Cuộc sống là không chắc chắn. Ta chắc chắn sẽ chết...

  Chết là chắc chắn. Cuộc sống là không chắc chắn. Ta chắc chắn sẽ chết...

  ? Ai biết chắc chắn năm sau hay ngày mai mình có thể sẽ xem lại những điều mình đăng trên đây. Điều chắc chắn chính là không chắc chắn. Hôm nay, ngày cuối Tây lịch 2018 đối với Admin cũng là một ngày bình thường như bao

 • 5 điều suy tư giúp người tu hành thêm tinh tấn - Sư Giác Nguyên

  5 điều suy tư giúp người tu hành thêm tinh tấn - Sư Giác Nguyên

  5 ĐIỀU SUY TƯ GIÚP NGƯỜI TU HÀNH THÊM TINH TẤN 1- NIỀM TIN ĐÚNG ĐẮN NƠI ĐỨC PHẬT Phải hiểu rõ các đức lành tiêu biểu của Phật như: Tự ngài giác ngộ không thầy; bậc thầy của tất cả chúng sinh; là người có thể tiếp dẫn kẻ hữu duyên, ngài có vô lượng p

 • Giới Sát sanh và những điều cần biết... Sư Giác Nguyên

  Giới Sát sanh và những điều cần biết... Sư Giác Nguyên

  Đức Phật ngài dạy rằng: không cần phải đợi đến nhiều thứ tội lỗi, chỉ cần một vài thứ cũng vẫn đủ sa đọa. Tất cả việc thiện ở đời thì mình nên làm, tất cả việc ác ở đời thì mình nên tránh. Chư Phật dạy không làm ác, nên làm thiện, giữ tâm trong sạch

 • Tâm hướng ngoại...khó trừ khử - Sư Giác Nguyên

  Tâm hướng ngoại...khó trừ khử - Sư Giác Nguyên

  Tiếng Pāḷi là gamikacitta = gamiyacitta, hai chữ này có nghĩa là tâm hướng ngoại, thích hành động, thiếu nội tĩnh. Thích hành động, đối với bậc thánh thì khỏi nói, với một bậc hành giả họ chỉ thích quan sát chứ họ không thích làm gì hết, hành giả T

 • Hỏi đáp Sư Ông Viên Minh (Chùa Bửu Long) - Thiện Đăng

  Hỏi đáp Sư Ông Viên Minh (Chùa Bửu Long) - Thiện Đăng

  Nam Mô Phật Pháp Tăng Đây là Ngài Hòa thượng Viên Minh trụ trì Tổ đình Bửu Long tại Sài Gòn (ảnh). Tôi thích gọi Ngài là Sư Ông, tôi rất yêu quý Ngài. Ngài có một cách chia sẻ giáo lý rất đơn giản nhưng lại giúp cho

 • Chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả đúng như lời Đức Phật dạy hay không?

  Chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả đúng như lời Đức Phật dạy hay không?

  Trong bốn mươi lăm năm thuyết giảng, Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều bài Kinh. Tuy nhiên các bài Kinh ấy đều xoay quanh một chủ đề chính là Khổ và Sự chấm dứt Khổ. Nói rộng hơn chút nữa thì Đức Phật thuyết giảng về Tham Sân Si là Nguyên nhân

 • Ứng dụng đọc KINH PHẬT - TAM TẠNG KINH ĐIỂN miễn phí cho Android và iPhone/iPad

  Ứng dụng đọc KINH PHẬT - TAM TẠNG KINH ĐIỂN miễn phí cho Android và iPhone/iPad

  Tải về trên android• Kinh Phat - Tam Tang (Offline) Link để cài ứng dụng này trên iPhone/iPad • http://bit.ly/kinhoffline-ios Xin kính tặng ứng dụng nhỏ này đến chư tăng, chư ni và các phật tử Việt Nam. Với ứng dụng này, quý vị sẽ có một phương t

 • Đức Phật dạy về "Tam tịnh nhục" - vì sao có vị xuất gia thọ đồ "mặn"?

  Đức Phật dạy về "Tam tịnh nhục" - vì sao có vị xuất gia thọ đồ "mặn"?

  Tam Tịnh Nhục  Nhân duyên về việc sử dụng tịnh nhục, theo Luật tạng (Mahāvagga, VI, 31-2) có liên quan đến việc cúng dường quân Siha đã giết một con vật béo tốt để lam tiệc và chính Ðức Phật đã cố ý tham dự bữa tiệc ấy, và như thế, Ngài đã phạm phải m

 • Đề mục của Tứ Niệm Xứ là cái gì? | Toại Khanh

  Đề mục của Tứ Niệm Xứ là cái gì? | Toại Khanh

  Dạ thưa, đề mục của Tứ Niệm Xứ là bất  cứ cái gì mà anh quan sát nó, anh ghi nhận nó, anh kiểm soát nó bằng chánh niệm, còn cái gì anh theo đuổi nó mà nó không phải bằng chánh niệm thì cái đó gọi là hướng ngoại. Thí dụ như mình đi vệ sinh, mình biết

 • Cách phát nguyện cho được thành tựu như ý...

  Cách phát nguyện cho được thành tựu như ý...

  Hôm nay tôi xin viết ra bài viết phương pháp ước nguyện cho được như ý muốn mà hằng ngày tôi đang thực hành để chia sẻ đến những vị hữu duyên, có căn cơ đức tin. Có lẽ nhiều người đọc tiêu đề xong là thấy rất lạ lẫm vì đạo Phật chủ trương

 • Con đường độc nhất đưa đến GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TỨ NIỆM XỨ | Đại đức Nguyên Tuệ

  Con đường độc nhất đưa đến GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TỨ NIỆM XỨ | Đại đức Nguyên Tuệ

  Mở đầu và Kết thúc bài Kinh Niệm Xứ, một bản kinh quan trọng bậc nhất cho Pháp Hành thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã lặp đi, lặp lại hai lần: " Này các Tỷ kheo, đây là CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, d

 • Phước duyên và Ước nguyện - Thiện Đăng

  Phước duyên và Ước nguyện - Thiện Đăng

  Phước chính là bố thí, buông bỏ tâm Tham Phước là thanh tịnh tâm hồi hướng Phước là giữ gìn giới luật theo trí tuệ Phước là hành thiền tu Chỉ - Quán Phước là cung kính, phục vụ bậc xứng đáng Phước là tuỳ hỉ, tâm

 • Bốn Chân Lý làm nền tảng giáo lý của Đạo Phật là gì? Tứ Điệu Đế

  Bốn Chân Lý làm nền tảng giáo lý của Đạo Phật là gì? Tứ Điệu Đế

  Giáo lý của Đức Phật là dựa vào Bốn Chân Lý Cao Diệu, còn gọi là Tứ Diệu Đế. Để nhận biết được chân lý thì chúng ta cần phải nhận biết và thấu hiểu vào bản chất tự nhiên của sự sống bằng chính trí-tuệ hiểu biết của mình. Khi chúng ta hiểu thấu được

 • Nguyên nhân khiến CHÁNH PHÁP ĐẠO PHẬT biến mất - Sư Giác Nguyên (Toại Khanh Vietherevada)

  Nguyên nhân khiến CHÁNH PHÁP ĐẠO PHẬT biến mất - Sư Giác Nguyên (Toại Khanh Vietherevada)

  DIỆU PHÁP HỖN LOẠN Tiếp theo bài kinh 155. Có 5 lý do khiến diệu pháp hỗn loạn:  1- Tứ chúng không quan tâm trau dồi kiến thức giáo lý. 2- Các giáo lý không được phép thuyết giảng hướng dẫn rộng rãi đầy đủ. 3- Giáo lý không được tạo điều kiện để dạ

 • Hiểu lời Đức Phật dạy và cách thực hành giáo pháp - Sư Ông Viên Minh

  Hiểu lời Đức Phật dạy và cách thực hành giáo pháp - Sư Ông Viên Minh

  Hỏi: Thưa Thầy trong Kinh Pháp Cú phẩm Ngu, đức Phật có dạy:  " Tìm không được bạn đường, Hơn mình hay bằng mình, Thà quyết sống một mình, Không bè bạn kẻ ngu ". Nếu vậy chỉ tìm bạn giỏi để chơi mà bỏ mặc những người kém hơn mình xung quanh thì có

 • Phóng sinh: THIỆN TÂM ĐI ĐÔI VỚI TRÍ TUỆ MỚI THỰC SỰ GIÚP ÍCH CHO ĐỜI

  Phóng sinh: THIỆN TÂM ĐI ĐÔI VỚI TRÍ TUỆ MỚI THỰC SỰ GIÚP ÍCH CHO ĐỜI

  ...Thưa Thầy, nếu muốn phóng sinh các loài động vật như Gà, Vịt thì có thể thả ở đâu được ạ. Con đi ra chợ thấy mấy con vịt kêu chờ người mua đem về giết thịt, thấy thương quá mà con chẳng biết làm sao được. Thầy giúp con với! TRẢ LỜI: Thế mới biết

 • Những câu chuyện quý báu về cuộc sống người tu...xuất gia - Ajahn Fuang Jotika

  Những câu chuyện quý báu về cuộc sống người tu...xuất gia - Ajahn Fuang Jotika

  •   “Dầu bạn làm gì, cũng phải  trông chừng  tâm.  Nếu thấy nó đi lệch đường, hãy dừng ngay lại, dầu bạn đang làm gì, và tập trung sự  chú tâm .  Công việc  canh giữ  tâm lúc nào cũng  ưu tiên  trước nhất”. •   “Pháp của Phật là  akaliko  – vô  thời hạn .   Lý do

 • Những ngày chẳng muốn làm gì chẳng muốn ăn... quán tưởng sự chết - Tu nữ Tịnh Tín

  Những ngày chẳng muốn làm gì chẳng muốn ăn... quán tưởng sự chết - Tu nữ Tịnh Tín

  Có những ngày chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng muốn ăn, chỉ muốn ngồi một mình quán tưởng sự chết ( có lẽ đang phiền não? ). Nghỉ về sự chết cũng có cái hay, nghỉ xong thì chẳng thấy ghét ai hay giận hờn ai nữa, muốn ai cũng sống vui vẻ với nhau. Nhưn


Copyright © 2018 Blog Đạo Phật Ngày Nay - BuddhaSasana | CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ


• Thông báo: WEBSITE ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯA HOÀN THIỆN. QTV SẼ SẮP XẾP CÁC THƯ MỤC VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN TỐI ƯU HƠN KHI CÓ THIẾT BỊ.


* Trang sử dụng dữ liệu từ các trang bạn, tự biên tập và kinh sách.

Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về QTV qua địa chỉ email: thachthuanhoa@gmail.com - hoặc www.BlogDaoPhat.com, fb.com/BlogDaoPhat