Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Những Quan Niệm Sai Lầm Về Nghiệp

Những Quan Niệm Sai Lầm Về Nghiệp

Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Những giải thích sai lầm và những quan niệm vô lý về nghiệp đã được nói rõ trong Tăng Chi ...