Minh Thành rất là tha thiết mong muốn các huynh đệ cố gắng tìm hiểu trong kinh tạng Nikaya. Và nếu được thì mình phải có lớp học về kinh Nikaya, mà nhất là pháp hành ở trong kinh tạng Nikaya. Còn nếu mình chưa nắm vững cái pháp học, mình chưa nắm vững pháp hành, mình không có hành trì thì mình đọc vô đó như cái rừng rậm và cuối cùng mình sẽ đi lang thang ở trên vạn nẽo đường.