Sự thật thì khi mới thực hành Tứ Niệm Xứ rất cần nhiều nỗ lực và quyền ưu tiên cho việc thực hành tức là luôn cần tâm Tinh Tấn dẫn đầu. Chỉ khi nào bạn đã thấu suốt các đề mục trong Tứ Niệm Xứ, thuần thục trong pháp hành thì sự buông xả và tĩnh lặng trong quan sát thực tại sẽ đến với bạn. Còn khi chưa đến chỗ này, nếu không có nỗ lực tinh tấn hành thiền thì bạn chỉ là kẻ giả vờ "trầm tĩnh quan sát thực tại" mà thôi. Giống như người chưa biết chữ cầm sách lộn ngược để đọc. Như kẻ ăn mày đóng vai tỷ phú. Bạn sẽ thật sự đóng vai được bao lâu với cái bụng đói cồn cào trong chiếc áo tỷ phủ. Chính tâm bạn sẽ cho bạn biết điều đó chứ không phải ai khác...