Nguyên nhân khiến CHÁNH PHÁP ĐẠO PHẬT biến mất chính là do tứ chúng không trao dồi kiến thức giáo lý nguyên thủy, các giáo lý giả mạo Đạo Phật được truyền bá rộng rãi, giáo lý nguyên thủy của Đức Phật bị gán là tiểu thừa không được giảng dạy rộng rãi, những giáo lý ngạo đạo được tụng đọc thường xuyên...