Thứ sáu ngày 19/10/2018 tham dự buổi chia sẻ pháp và hành thiền tại chùa Thanh Sơn Vĩnh Phúc - Sư Thanh Minh Chùa Phúc Minh Thái Bình