Hôm nay là ngày 14.09.2019 (nhằm 16.08 năm Kỷ Hợi), là ngày con chính thức được Sư Phụ nhận vào ni đoàn. Được sự chấp thuận của Sư Phụ, con được tự viết lên lời tác bạch để thưa đến Ba Mẹ, để có đôi lời cảm tạ đến công ân dưỡng dục sinh thành, cũng như tâm ý của con khi quyết định chọn con đường tu hành.