Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
KHÓA THIỀN TỈNH THỨC VIPASSANA- KỲ 13

KHÓA THIỀN TỈNH THỨC VIPASSANA- KỲ 13

- Nội dung: Hướng dẫn ngồi thiền, thiền trong các tư thế, thiền khi  làm việc, thiền khi nổi giận... vv và chia sẻ về đề tài: BA LIỀU THUỐC ...

lịch Phật giáo nguyên thủy 2018

lịch Phật giáo nguyên thủy 2018

Chương trình làm lịch Phật giáo nguyên thủy và ấn tống lịch do Sư Cô Hương Thiền thiết kế đã thực hiện được 3 năm. Các bạn trong Nhóm Thiền ...

KHÓA THIỀN TỈNH THỨC VIPASSANA- KỲ 12

KHÓA THIỀN TỈNH THỨC VIPASSANA- KỲ 12

- Nội dung: Hướng dẫn ngồi thiền, thiền trong các tư thế, thiền khi ức chế, thiền khi nói, thiền nhận biết tâm…vv và chia sẻ về đề tài: DẠY ...

Chung tay cùng làm Thiện Pháp.

Chung tay cùng làm Thiện Pháp.

CÁC BUỔI THIỀN ĐỊNH KỲ - Hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm Thiền Tứ Niệm Xứ, pháp thiền do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy. - Các bài chia sẻ, hỏi ...

KHÓA THIỀN TỈNH THỨC MỪNG LỄ DÂNG Y!

KHÓA THIỀN TỈNH THỨC MỪNG LỄ DÂNG Y!

Lễ dâng y theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy  được tổ chức để tạo duyên cho mọi người cúng dường tới bậc xuất gia. Khi hộ độ 1 ngườ...

KHÓA THIỀN VIPASSANA CĂN BẢN 10 NGÀY

KHÓA THIỀN VIPASSANA CĂN BẢN 10 NGÀY

THEO HỆ THỐNG TRƯỜNG THIỀN PA-AUK TAWYA, DO THIỀN SƯ TEJINDA HƯỚNG DẪN 2/08 - 11/08 . Đây là thông tin khóa thiền 10 ngày tại Thiền Viện Phậ...