Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
TỈNH THỨC VỀ SỰ CHẾT

TỈNH THỨC VỀ SỰ CHẾT

Giống như khi dệt vải Ta đi đến kết thúc Với những sợi chỉ mịn màng xen vào nhau Đời sống của con người cũng như vậy - ĐỨC PHẬT Thật qua...

NĂNG LỰC CỦA THA THỨ

NĂNG LỰC CỦA THA THỨ

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi nghĩ , như một dấu hiệu của tôn trọng, tôi sẽ đứng để nói chuyện. Cách ấy, tôi cũng có thể thấy thêm những khuôn...

NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC

NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC

New Delhi, 2011 Già đi, đôi khi đôi mắt của tôi có một số rắc rối nào đó, cho nên ánh sáng chói quá là không tốt. Và tôi thường diễn thuyết ...

TỈNH GIÁC VỀ CÁI CHẾT

TỈNH GIÁC VỀ CÁI CHẾT

Mọi người   cần phải   tỉnh giác  về cái chết, đó là việc suy ngẫm rằng mình sẽ không sống lâu trên cõi đời này.  Nếu không  có  ý thức  về ...