Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CỐT TỦY NHỮNG LỜI THUYẾT GIẢNG

CỐT TỦY NHỮNG LỜI THUYẾT GIẢNG

Hỏi:  Chúng ta có nên hình thành cái khái niệm về người nào đó hay chăng? J. Krishnamurti: Bộ chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng?...

Khi lắng nghe tâm được buông xả

Khi lắng nghe tâm được buông xả

Có người đang nói và bạn lắng nghe. Chính cái hành động lắng nghe đó làm cho tâm bạn được buông xả. Khi bạn thấy một sự vật, ngay chính nhận...