Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
 SỰ SỐNG VĨNH CỬU

SỰ SỐNG VĨNH CỬU

Đó là một trong những buổi sáng tuyệt diệu chưa từng thấy . Vừng dương vừa mới nhô lên, le lói giữa những hàng cây thông và cây khuynh diệp....

Sống như một người hiền

Sống như một người hiền

"Bây giờ là mùa xuân, mặt đất thật tươi vui, từ thung lũng những ngọn núi vươn lên xanh mát và ngọn cao nhất mới sung sức làm sao trong...

SÁNG TẠO PHÁT XUẤT TỪ THIỀN

SÁNG TẠO PHÁT XUẤT TỪ THIỀN

Krishanmurti:   Ở đây có mười lăm câu hỏi – câu hỏi nào nên đọc trước? Chúng ta có nên đọc câu hỏi đầu tiên hay không? “Thiền là gì và nó li...

Ngộ Nhập bao sâu?

Ngộ Nhập bao sâu?

P:  Thưa ngài, ta có thể ngộ nhập bao sâu? K: Chúng ta có thể đặt câu hỏi như vầy hay không? Đa số chúng ta có một đời sống cực kỳ nông cạn ...

“Bản chất của Thượng đế”

“Bản chất của Thượng đế”

...“Thượng đế là quyền năng vô hạn và hiện diện khắp mọi nơi, ngài hiện diện trong tất cả những sự vật. Có một chấp nhận thuộc truyền thống ...

 BÀN VỀ TRONG TRẮNG

BÀN VỀ TRONG TRẮNG

Cái mà hồn nhiên, dù nó làm bất kỳ việc gì, luôn luôn trong trắng; nhưng hồn nhiên không là sản phẩm của suy nghĩ.                          ...