Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Một đạo sư cần thiết hay không?

Một đạo sư cần thiết hay không?

Người hỏi: Ông nói rằng những đạo sư không cần thiết, nhưng làm thế nào tôi có thể tìm được sự thật nếu không có sự hướng dẫn và giúp đỡ thô...

 Hữu thức và vô thức

Hữu thức và vô thức

Hỏi: Tâm trí hữu thức thì không biết gì về vô thức và sợ hãi trước vô thức. Ngài thường đề cập nhiều nhất đến tâm trí hữu thức và như thế có...

 Giòng Sông Của Ðời Sống

Giòng Sông Của Ðời Sống

Tôi tự hỏi có khi nào bạn đi dọc theo bờ sông, bạn chợt thấy có một cái vũng ao nhỏ nằm kế bên giòng sông hay không? Chắc là có, anh chàng c...

HIỂU BIẾT VÀ DỐT NÁT

HIỂU BIẾT VÀ DỐT NÁT

Thuộc một khía cạnh, chúng ta vun đắp sự hiểu biết về thiên nhiên, về vật chất, khoa học, và vân vân; và có thể lại hoàn toàn lơ là một sự v...

CỐT TỦY NHỮNG LỜI THUYẾT GIẢNG

CỐT TỦY NHỮNG LỜI THUYẾT GIẢNG

Hỏi:  Chúng ta có nên hình thành cái khái niệm về người nào đó hay chăng? J. Krishnamurti: Bộ chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng?...

Khi lắng nghe tâm được buông xả

Khi lắng nghe tâm được buông xả

Có người đang nói và bạn lắng nghe. Chính cái hành động lắng nghe đó làm cho tâm bạn được buông xả. Khi bạn thấy một sự vật, ngay chính nhận...