Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Thế nào là nhất tâm?

Thế nào là nhất tâm?

“Nếu như tâm ta chỉ chú tâm về một hướng, thì tự chính nó sẽ trở thành một chướng ngại. Nó sẽ là một sự xao lảng, ngăn trở không cho ta th...

Đi đâu loanh quanh

Đi đâu loanh quanh

... Chúng ta cũng không cần phải đi đến một nơi nào xa xôi mới có được sự tĩnh lặng, mà là tiếp xúc lại với những gì có mặt chung quanh mì...

Thấy ra nhờ biết buông xả

Thấy ra nhờ biết buông xả

Biết rõ nhờ buông xả    Tôi học được rằng, chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố khác nhau về tính chất và tác dụng, nhưng chúng lại bổ túc...

Không có gì đặc biệt

Không có gì đặc biệt

...Thiền không phải là một phương pháp gì đáng để làm cho ta đam mê. Có người hành thiền vì tánh tò mò, nhưng hạng người này chỉ tự làm cho...

Sống thật với mình

Sống thật với mình

...Thánh St. Francis de Sales có viết “ Be who you are, and be that well ”, tôi nghĩ ông cũng cùng chia sẻ một ý đó:  be that well .  Hãy số...

Tâm bi: rúng động nhưng không mềm yếu

Tâm bi: rúng động nhưng không mềm yếu

Nhiều năm trước đây, khi tôi sống ở Ấn độ và thực hành thiền tập tại Bồ đề Ðạo tràng, tôi có đi với một người bạn sang Calcutta ở vài hôm. Ð...

TƯ TƯỞNG

TƯ TƯỞNG

Thiền sư Suzuki trong quyển Thiền Tâm, Sơ Tâm có viết: Khi ngồi thiền, anh đừng có cố gắng ngăn chặn sự suy nghĩ của mình. Hãy để tự nó chấm...

Tiếp nhận những gì có mặt

Tiếp nhận những gì có mặt

Mấy năm trước đây, tôi và Joseph Goldstein có đi sang Calcutta để thăm một trong những vị thầy của chúng tôi là bà Dipa Ma. Bà ta lúc ấy cũn...

Không hiện hữu nhưng vẫn nhiệm mầu

Không hiện hữu nhưng vẫn nhiệm mầu

Giáo lý của đức Phật có trình bày về Ba sự thật. Ba sự thật ấy còn được gọi là ba con dấu, trong kinh gọi là Tam pháp ấn,   the   three dhar...

Mục tiêu ở mọi nơi

Mục tiêu ở mọi nơi

Có một vị thiền sư, một hôm ông gửi thư mời những thân hữu và các thiền sinh đến xem ông biểu diễn về môn thiền bắn cung (zen archery). Hôm ...