Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CÁI NHÌN MÙA XUÂN

CÁI NHÌN MÙA XUÂN

Lời tuyên bố của đức Phật "Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành" đã được xiển dương trong các kinh Bắc Tạng thành một c...

CÁI THẤY

CÁI THẤY

... Chúng ở thế giới này đều thấy sáu loài chúng sanh ở các cõi kia”, đều thấy tức là ai cũng thấy, ai cũng có và cũng ở trong ánh sáng của ...

XUÂN MÃI XUÂN

XUÂN MÃI XUÂN

Các pháp từ xưa nay  Tướng thường tự tịch diệt Xuân đến trăm hoa khai Hoàng oanh cành liễu hót. Đây là một bài thơ xuân. Hai câu đầu từ bài ...

MÙA XUÂN CỦA HIỆN TẠI

MÙA XUÂN CỦA HIỆN TẠI

Hiện tại có tính bình đẳng cho tất cả mọi người. Dầu ở bất cứ nơi nào trên trái đất, dầu tôi và anh ở múi giờ khác nhau, người ta vẫn chung ...

GIẢI THOÁT KHỎI NHÂN QUẢ

GIẢI THOÁT KHỎI NHÂN QUẢ

1. Con đường giải thoát ...  Con đường giải thoát khỏi vòng nhân quả của đạo Phật là thấy và chứng thực được vô ngã (không có một cái tôi) v...