Như Hùng | Budsas.asia - THIÊN NHÂN SƯ Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT: Như Hùng Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Thiền Sư HƯƠNG HẢI

Thiền Sư HƯƠNG HẢI

Nhạn quá trường không Ảnh trầm hàn thủy Nhạn vô  di tích  chi ý Thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch: “Nhạn bay trên không Bóng chìm đáy nước Nhạn ...