Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI PHẬT PHÁP

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI PHẬT PHÁP

... Mỗi khi ngồi trước  bàn thờ  trì tụng,  thân tâm  tôi như  hư không  và cũng chính như đang ở ngay trong  đạo tràng   nghe pháp  âm mà c...