Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Cảnh giới niết bàn

Cảnh giới niết bàn

P hật bảo Subhuti: ‘Vậy, Subhuti, lắng nghe cho rõ và chăm chú!’ ‘Hành giả đi theo con đường của bồ tát cần phải nghĩ rằng, “ Tất cả các...

Chân Như

Chân Như

Hãy cố hiểu từ chân như. Giáo lý của Đức Phật xoay quanh từ ấy. Trong thuật ngữ của Ngài, từ ấy là tathata - chân như. Toàn bộ quan điểm c...

Ứng xử với cái chết

Ứng xử với cái chết

... Khi bạn sống trọn vẹn trong từng phút giây, bạn sẽ không còn sợ hãi cái chết, tuyệt đối không có gì để phải sợ hãi. Bạn đã sống cuộc...

Bí mật của những bí mật

Bí mật của những bí mật

Tôi đang kể lại câu chuyện cổ cho bạn. Các sannyasin của Phật Gautam đang thiền dưới những cây xoài... Buổi sáng là thời gian tốt nhất để th...

Tôn giáo phi tôn giáo

Tôn giáo phi tôn giáo

Tôn giáo của Đức Phật không phải là tôn giáo theo ý nghĩa thông thường, bởi vì nó không có hệ thống tín ngưỡng, không có tín điều, không có ...