Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Giá Trị Từ Sự Chịu Trả Giá

Giá Trị Từ Sự Chịu Trả Giá

Giá Trị Từ Sự Chịu Trả Giá Cùng là một tảng đá, một nửa làm thành tượng Phật, một nửa làm thành bậc thang. Bậc thang không phục hỏi tượng P...

Thi Ảnh: Hoa

Thi Ảnh: Hoa

1. Hoa Dại Ta thấy em trước ngõ Mặc áo trắng đơn sơ Hồn nhiên phiêu trong gió Cho cuộc đời nên thơ NT Từ trong lòng đất mẹ  Em dũng cảm kiên...

Tri kỷ. Thế nào là bạn lành?

Tri kỷ. Thế nào là bạn lành?

THẾ NÀO LÀ BẠN LÀNH Theo Đức Phật, người bạn lành hay người bạn đạo lý tưởng (kalyāṇa-mitta), là mẫu người mang đủ bảy phẩm tí...

Kính Mừng Thọ Thầy

Kính Mừng Thọ Thầy

Bảy lăm năm cánh hạc Theo “Điều Ngự Trượng Phu” Thênh thang bờ giải thoát Trao đời đóa vô ưu Trong sát-na vĩnh cửu Mừng thọ nhật ân sư Tịnh...

TÂM

TÂM

TÂM - Tâm có hai phần: Tánh biết thuộc thể tánh , 6 thức thuộc tướng dụng. Vì vậy tánh biết là một trong những đặc tính của tâm chứ không p...

THƠ XUÂN XƯỚNG HỌA

THƠ XUÂN XƯỚNG HỌA

BÀI XƯỚNG CÀNH MAI TRONG HOÀI TƯỞNG Một khối sầu tư mỏi dặm dài Xuân về hoài cảm những ai ai Cành Mai mùa cũ trong hoài tưởng Hương Cúc thu ...

Thi kệ - HT. Thích Thanh Từ

Thi kệ - HT. Thích Thanh Từ

Gá thân mộng, Dạo cảnh mộng. Mộng tan rồi, Cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, Nhắn khách mộng. Biết được mộng, Tỉnh cơn mộng. Chân không,  07/80   ...